L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 
foto noticia

Resolucions del TEAC

28-09-2016

 La base de dades de Doctrina i Criteris del Tribunal Administratiu Central (DYCTEAC), ha inclòs noves sentències que suposen un canvi de criteri sobre el mantingut amb anterioritat: 

Criteri 1 de la resolució 00575/2013/00/00 del 08/09/2016
IRPF. Alienació d'accions sense cotització oficial. Guany patrimonial. Valor d'adquisició. Aplicació del mètode FIFO quan les accions alienades procedeixen d'una operació FEAC (Règim especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius, bescanvi de valors ..), i arrosseguen valors i dates d'adquisició diferents de les diverses accions lliurades a canvi.
Accedir

Criteri 1 de la resolució 01524/2013/00/00 del 08/09/2016
Procediment econòmic administratiu. Efecte suspensiu automàtic (en absència de suspensió prèvia) de la interposició per un director general d'un Recurs Ordinari d'Alçada. Sota la vigència de l'anterior Reglament de Procediment en les Reclamacions Econòmic-Administratives, Reial Decret 391/1996.
Accedir

Criteri 1 de la resolució 06213/2014/00/00 del 08/09/2016
LGT. Taxació administrativa realitzada per perit extern a l'Administració. Determinar si a l'efecte de l'article 57.1.e) de la LGT, la valoració efectuada per societats de taxació privades en virtut d'un conveni de col·laboració subscrit amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, ha de ser o no posteriorment assumida formalment a través de la seva signatura per un perit de l'Administració amb titulació adequada o suficient.
Accedir

Criteri 1 de la resolució 01701/2013/00/00 del 15/09/2016
Impost sobre Successions i Donacions. Reducció del 95% per transmissió mortis causa d'empresa individual. Determinació del període impositiu que s'ha de considerar a l'efecte del compliment dels requisits exigits per a l'aplicació de la reducció.
Accedir

Criteri 1 de la resolució 00976/2014/00/00 del 15/09/2016
ITPAJD. Actes Jurídics Documentats. Escriptura de constitució de complex immobiliari privat com "agrupació de comunitats" de l'article 24.1 de la Llei de Propietat Horitzontal.
Accedir

Criteri 1 de la resolució 02836/2013/00/00 del 15/09/2016
Impost sobre Successions. Valoració del patrimoni preexistent. Abast de la remissió a les regles de l'impost sobre el patrimoni.
Accedir

Criteri 1 de la resolució 03943/2013/00/00 del 15/09/2016
Impost sobre Successions. Cobertura legal del sistema de capitalització de beneficis com a mètode de valoració.
Accedir

Criteri 1 de la resolució 06040/2013/00/00 del 15/09/2016
ISD. Valoració de l'aixovar domèstic: presumpció que admet prova en contra.
Accedir

Criteri 1 de la resolució 00799/2013/00/00 del 22/09/2016
 LGT. Prescripció dret a liquidar. Interrupció de la prescripció. Art. 68.1.c) LGT. Model resum anual de l'IVA (model 390).
Accedir

Criteri 2 de la resolució 00799/2013/00/00 del 22/09/2016
LGT. Sancions. Principi non bis in idem. Art 180.1 LGT. Amb fonament en la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans de 19-06-2009, Routsalainen v. Finlàndia. Sts TS 2015.11.27, rec3346 / 2014 i 2016.02.24, rec 4044/2014.
Accedir 

Criteri 1 de 1 de la resolució 03468/2016/00/00 del 22/09/2016
Infraccions i sancions tributàries. La sanció aplicable per presentació fora de termini de la declaració MODEL 340 (Declaració informativa IVA, article 36 Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol) és la prevista en el paràgraf quart de l'apartat primer de l'article 198 de la Llei general tributària.
Accedir

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Patrocinadors
 • Banc Sabadell
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
 
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR