L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 
foto noticia

Resolucions del TEAC

24-01-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès:

Criteri 1 de la resolució 05285/2013/00/00 del 30/11/2017
Classes passives. Pensió de viduïtat. Simultaneïtat en la percepció de pensió de viduïtat del règim de classes passives i règim general de la Seguretat Social. Accedir

Criteri 1 de la resolució 04456/2014/00/00 del 14/12/2017
Infraccions i sancions. Art. 195.1 LGT. Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris aparents. Partides a compensar o deduir en la base o en la quota de declaracions futures, pròpies o de tercers. IVA. Partides a compensar declarades en un període respecte del qual l'Administració tributària va regularitzar, traslladant-se a períodes posteriors respecte dels quals l'Administració també regularitza imposant sanció per la totalitat del saldo a compensar (el generat en el període en què es regularitza i el procedent del període anterior). Accedir

Criteri 1 de la resolució 05673/2017/00/00 del 16/01/2018
Contracte de compravenda sotmès a condició suspensiva, no existint traditio o lliurament de la possessió de les finques. Diferència amb el contracte d'opció de compra. Qualificació i imputació temporal de les quantitats percebudes a compte, quan finalment no es compleix la condició, el contracte esdevé per tant ineficaç i les quantitats queden en mans del comprador com indemnització pels danys i perjudicis causats. Accedir

Criteri 1 de la resolució 04908/2016/00/01 del 02/11/2017
IS. Compensació de bases imposables negatives (BINs). BINs procedents d'exercicis anteriors diferents de les declarades en l'exercici d'origen. - D'acord amb l'article 25 TRLIS, les BINs que poden ser compensades són els autoliquidats pel subjecte passiu o les determinades per l'Administració en l'oportuna liquidació, el que no concorre en el present cas, ja que la recurrent pretén que s'apliquin BINs procedents d'exercicis. Accedir

Criteri 1 de la resolució 01115/2014/00/00 del 26/10/2017
Procediment econòmic administratiu. Reclamació interposada davant desestimació presumpta del recurs de reposició. Resolució expressa posterior. Tot i haver-se dictat l'acord de reintegrament sense prèvia declaració d'incompatibilitat de la percepció de la pensió amb ingressos per treball actiu, interposada la reclamació davant de la desestimació presumpta del recurs de reposició. Accedir

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR