L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 
foto noticia

Resolucions del TEAC

09-05-2018

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès:

Criteri 1 de la resolució 01903/2017/00/00 del 26/04/2018
Procediment de recaptació. Domiciliació del pagament. La qüestió que es planteja en el present recurs se centra a determinar si, en el cas que no s'atengui al seu venciment la domiciliació del pagament del deute en una entitat de crèdit, n'hi hauria prou per acreditar la conformitat a dret de la no imputació a l'obligat al pagament, que la domiciliació s'hagi dut a terme d'acord amb el procediment i terminis establerts o, per contra, és preceptiu acreditar l'existència de saldo en el compte de domiciliació el dia del deute. Accedir

Criteri 1 de la resolució 02414/2016/00/00 del 26/04/2018
Responsabilitat subsidiària per cessament. La qüestió que es planteja en el present recurs consisteix a determinar si s'ha de prendre una única data del cessament de l'activitat per determinar quin ha de ser l'abast de la responsabilitat que s'exigeixi a l'administrador a l'empara del que disposa l'article 43.1. b) de la LGT, quan una entitat realitza diverses activitats pertanyents a la mateixa branca, encara classificades en epígrafs diferents de l'IAE i desenvolupades en locals diferents, i té dates de baixa diferents en l'IAE. Accedir

Criteri 1 de la resolució 05957/2017/00/00 del 26/04/2018
Recurs extraordinari d'alçada per a la unificació de criteri. Inadmissibilitat. Accedir

Criteri 1 de la resolució 06048/2017/00/00 del 26/04/2018
Domiciliació de pagaments. La qüestió controvertida consisteix, per tant, a determinar si la modificació del compte de domiciliació de pagaments pot fer-se únicament pels mitjans i en la forma que s'estableixen en l'article 4.4 de l'Ordre EHA / 1658/2009, sent necessària l'acceptació expressa de l'Administració perquè tingui efectes, com sosté la directora recurrent o si, com es desprèn de la resolució del TEAR, aquesta modificació pot fer-se per fax o per escrit, bastant l'acceptació tàcita. Accedir

Criteri 1 de la resolució 06063/2017/00/00 del 26/04/2018
Requeriments administratius. Aplicabilitat de l'article 76 de la Llei 30/1992 de 26 de desembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú -actualment article 68.1 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administració Comú de les Administracions Públiques- en els casos en què, presentada una sol·licitud d'ajornament per l'interessat sobre el qual es practica un requeriment administratiu per a la subsanació la normativa tributària preveu un termini de deu dies, l'interessat aportés la documentació sol·licitada una vegada transcorregut el termini dels dies hàbils amb què compta a partir de la data de notificació, si bé en data anterior a l'acord d'arxiu de la sol·licitud d'ajornament. Accedir

Criteri 1 de la resolució 06322/2016/00/00 del 26/04/2018
Domiciliació de pagament. Requisits que han de reunir els comptes bancaris designats per a la domiciliació dels pagaments d'un ajornament i/o fraccionament, així com els efectes que produeixen en cas que les domiciliacions es realitzin en comptes que no reuneixen els requisits d'idoneïtat i les conseqüències de la manca de pagament o retard en el mateix quan el compte no sigui idònia. Accedir

Criteri 1 de la resolució 02920/2015/00/00 del 21/03/2018
LGT: Procediment de verificació de dades. Art 131 LGT (en la liquidació impugnada no es fa constar la causa d'inici del procediment). Anulabilidad i nul·litat de ple dret. Accedir

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Patrocinadors
 • Banc Sabadell
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
 
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR