L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 
foto noticia

Consultes del programa INFORMA sobre IVA, IRPF i IVA

07-11-2018

S’han publicat al web de l'AEAT les següents novetats incorporades al Programa INFORMA durant el mes d’octubre, en relació amb l'IRPF, l'IS i l'IVA:

IRPF

 • 
134840 - PRESTACIÓ PER MATERNITAT PERCEBUDA DE LA SEGURETAT SOCIAL
La sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre de 2018 ha establert que la prestació per maternitat pagada per la Seguretat Social estarà exempta en virtut de l'article 7.h) de la LIRPF que disposa que estaran exemptes les prestacions públiques per naixement, part adopció múltiple , fills a càrrec i orfandat.
Accedir

 IMPOST SOBRE SOCIETATS

 • 
141019 - SOCIETAT PATRIMONIAL. ENTITAT DE TINENÇA DE VALORS ESTRANGERS
L'article 107 de la LIS regula, entre els requisits que s'exigeixen per poder aplicar el règim fiscal de les ETVE, la prohibició que aquestes entitats tinguin la consideració d'entitats patrimonials. La tresoreria, com les inversions financeres passives que no procedeixen de la transmissió d'elements patrimonials, sinó fonamentalment de dividends percebuts d'una societat estrangera es consideren com a elements no afectes a l'hora de determinar si l'entitat té o no la consideració d'entitat patrimonial.
Accedir

 • 141045 - DESPESES DEDUÏBLES. ADJUDICACIÓ GRATUÏTA D'ACCIONS PER ENTITAT DOMINANT
En el període impositiu en què encara no s'hagi produït el lliurament dels instruments de patrimoni, la despesa de personal comptabilitzat per l'entitat per aquest concepte, no serà fiscalment deduïble, i caldrà practicar un ajustament positiu al resultat comptable per calcular la base imposable. En el període impositiu en què es produeixi el lliurament dels instruments de patrimoni de la matriu, la despesa comptable abans referida, que prèviament no havia estat fiscalment deduïble, serà deduïble.
Accedir

• 141043 - RESERVA DE CAPITALITZACIÓ. CÀLCUL INCREMENT FONS PROPIS: RESERVA CAPITALITZACIÓ DOTADA
La reserva de capitalització és una reserva legal i, per tant, no s'ha de considerar a l'efecte de la determinació dels fons propis a l'inici i tancament del període impositiu.
Accedir

• 141025 - RÈGIMS ESPECIALS. ENTITATS PARCIALMENT EXEMPTES. DONACIÓ REBUDA PER CONCÓRRER AMPLIACIÓ CAPITAL PARTICIPADA
La participació en el capital d'altres entitats no sembla que pugui constituir en cap cas l'objecte social o la finalitat que persegueixi una entitat sense ànim de lucre, de manera que la renda derivada de la donació rebuda estaria subjecta i no exempta a l'Impost sobre Societats.
Accedir

• 141039 - RETENCIONS A COMPTE. ARRENDAMENT D'EXPLOTACIÓ DE RAMADERIA INTENSIVA
Una entitat que desenvolupa l'activitat d'arrendament d'indústria de manera continuada en compliment del seu objecte social determinaria la realització d'una activitat econòmica i, per tant, no procediria practicar retenció sobre les rendes procedents d'aquest arrendament.
Accedir

 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

• 141014 - SUBVENCIONS I DISTORSIÓ SIGNIFICATIVA DE LA COMPETÈNCIA
Subjecció de les subvencions rebudes d'una comunitat autònoma per una concessionària, per cobrir el dèficit d'explotació del servei de transport urbà col·lectiu. Existència o no de distorsió significativa de la competència.
Accedir

• 141013 - SUBVENCIÓ REBUDA PER FUNDACIÓ PER PROJECTE DETERMINAT
Entre els ingressos de la fundació es troben subvencions percebudes de la Comunitat Autònoma, les quals han autoritzar per a un projecte determinat, per tal de desenvolupar programes d'actuació. Consideració o no com a subvencions vinculades al preu.
Accedir

• 141012 - MODIFICACIÓ B.I: RECTIFICACIÓ A l'ALÇA PER COBRAMENT
Un proveïdor modifica la base imposable per impagament del seu client empresari, mitjançant l'emissió d'una factura rectificativa. Després d'esgotar la via judicial s'ha emès sentència condemnant al client al pagament de la factura. La pregunta es si després del cobrament procedeix modificar a l'alça la base imposable de l'operació.
Accedir

• 141011 - PROPIETAT INTEL·LECTUAL: BLOCS I XARXES SOCIALS
Exempció del servei consistent en l'escriptura de textos per a la seva inserció en blocs i xarxes socials (Twitter i Facebook).
Accedir

• 141010 - SERVEIS DE GESTIÓ DE XARXES SOCIALS
Localització dels serveis prestats a una empresa resident en un país tercer consistents en la gestió de xarxes socials.
Accedir

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR