L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 
foto noticia

Referències fiscals i tributàries d'interès

27-12-2012

Posem a la vostra disposició un seguint de referències fiscals i tributàries d’especial interès.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, Impost sobre successions i donacions i Impost especial sobre determinats mitjans de transport.

Ordre HAP/2724/2012, de 12 de desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions i impost especial sobre determinats mitjans de transport. + informació

Impost sobre el valor afegit, impost sobre la renda de les persones físiques i Procediments tributaris

Ordre HAP/2725/2012, de 19 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre, per la qual s'aprova el model 390 de declaració-resum anual de l'impost sobre el valor afegit, l'Ordre HAC/171/2004, de 30 de gener, per la qual s'aprova el model 184 de declaració informativa anual a presentar per les entitats en règim d'atribució de rendes, els dissenys físics i lògics als quals s'han d'ajustar els suports directament llegibles per ordinador del model 198 de Declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris, aprovats per l'Ordre EHA/3895/2004, de 23 de novembre, i l'Ordre EHA/3062/2010, de 22 de novembre, per la que es modifiquen les formes de presentació de les declaracions informatives i resums anuals de caràcter tributari corresponents a determinats models. + informació

TRIBUNAL SUPREM

Sentència de 19 de novembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual es fixa com a doctrina legal la següent: "L'estimació del recurs contenciós administratiu davant d'una liquidació tributària per raó d'una infracció de caràcter formal, o fins i tot de caràcter material, sempre que l'estimació no descansi en la declaració d'inexistència o extinció sobrevinguda de l'obligació tributària liquidat, no impedeix que l'Administració dicti una nova liquidació en els termes legalment procedents, llevat que hagi prescrit el seu dret a fer-ho, sense perjudici de la deguda esmena de la corresponent infracció d'acord amb el resolt per la pròpia Sentència. " + informació

WEB DE L’AEAT

20-12-12 Informe de Recaptació Tributària (novembre 2012)

Informe mensual i sèries històriques de Recaptació Tributària corresponents al mes de novembre de 2012. + informació

19-12-12 Publicació de les noves Orientacions OEA i nou Qüestionari d'Autoavaluació de Riscos OEA 2013.

S'ha publicat al web de l'AEAT - Portal de Duanes i Impostos Especials - Procediments Duaners - OEA, la traducció oficial en espanyol del nou Qüestionari d'Autoavaluació de Riscos aplicable des de 2013, amb les seves corresponents notes explicatives, així com les Noves Orientacions ( "Guidelines") per operadors econòmics autoritzats.

És molt convenient per a tots els operadors econòmics, tant els ja certificats per la duana com els que encara no han obtingut aquest estatus, la consulta d'aquestes noves Orientacions OEA que, tot i no ser jurídicament vinculants, són resultat de més de dos anys de treball i estudi de l'experiència i bones pràctiques per part de les duanes dels 27 estats membres de la Unió Europea després de quatre anys d'execució sobre el terreny del programa OEA i l'experiència assolida en les negociacions sobre reconeixement mutu amb tercers països. + informació

18-12-12 Estadístiques de matriculacions (novembre 2012)

Avanç Mensual sobre l'impost de matriculació de vehicles corresponent al mes de novembre de 2012. + informació

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Patrocinadors
 • Banc Sabadell
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
 
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR