L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 
foto noticia

Modificació TRLIS - RDL 11/2013

07-08-2013

La disposició final cinquena del Reial decret llei 11/2013, de 2 d'agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social (BOE de 3.08.13) modifica el TRLIS en el següent sentit:

Disposició final cinquena. Modificació del text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.

S'afegeix la disposició transitòria Quaranta-dosena en el text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, que queda redactat de la manera següent:

«Disposició transitòria Quaranta-dosena. Aplicació de la Decisió de la Comissió Europea de 17 de juliol de 2013, relativa al règim fiscal aplicable a determinats acords d'arrendament financer.

D'acord amb el que estableixen els articles 1 i 3 de la Decisió de la Comissió Europea de 17 de juliol de 2013, relativa al règim fiscal aplicable a determinats acords d'arrendament financer, les autoritzacions administratives concedides entre el 30 d'abril de 2007 i el 29 juny de 2011, en relació amb l'apartat 11 de l'article 115 d'aquesta Llei segons redacció vigent a 31 de desembre de 2012, i amb el règim fiscal especial d'entitats navilieres en funció del tonatge, a favor d'agrupacions d'interès econòmic, regulades per la Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'agrupacions d'interès econòmic, tindran les següents especialitats:

a) El que disposa l'apartat 11 de l'article 115 d'aquesta Llei, segons redacció vigent a 31 de desembre de 2012, no és aplicable en la mesura que constitueixi ajuda d'Estat incompatible en els termes previstos per la referida Decisió.

b) No és aplicable el règim fiscal especial d'entitats navilieres en funció del tonatge a les agrupacions d'interès econòmic, en la mesura que constitueixi ajuda d'Estat incompatible en els termes previstos per la referida Decisió. »

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Patrocinadors
 • Banc Sabadell
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
 
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR