L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 
foto noticia

Obligació dels professionals col·legiats de tenir fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a disposició dels clients consumidors

13-09-2013

El passat 28 de febrer de 2013 va ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el nou Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum. La principal novetat d’aquest Decret és que, a partir del 20 de setembre de 2013, els/les professionals liberals col•legiats hauran de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, d’acord amb un model normalitzat, quan els destinataris del llurs serveis siguin persones consumidores.

En aquest sentit, és consumidora i usuària la persona física o jurídica que actua en el marc de les seves relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional, d’acord amb la Llei 22/2010, de 20 de juliol, de codi de consum de Catalunya. En conseqüència, el professional que desenvolupi la seva tasca exclusivament per a altres empresaris o professionals (sigui persona física o jurídica) no quedarà obligat a comptar amb aquests fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.

Noves obligacions dels col•legiats exercents derivades de l’ampliació subjectiva d’aplicació de l’obligació de tenir a disposició del consumidor /usuari dels full oficial de queixa

Si un col•legiat exercent desenvolupa tasques per a consumidors o usuaris, encara que sigui de forma puntual, cal que aquest:

1.- Exhibeixi de manera visible i permanent un cartell on s’anunciï la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia i on també s’indiqui un telèfon d’atenció ciutadana per realitzar consultes de consum i, si l’establiment en disposa, també el número de telèfon o adreça de correu electrònic d’atenció a les persones consumidores.

2.- Informi sobre l’existència i disponibilitat de fulls oficials a tota la informació comercial documentada que faciliti a les persones consumidores.

3.- Disposi de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a l’establiment o lloc on es dugui a terme l’activitat i, cas de relacions de consum fora d’establiment comercial, les persones que prestin el servei han de disposar de fulls per poder-los lliurar a qui ho sol•liciti. A més, si l’establiment disposa de web o correu electrònic, pot també posar els fulls a disposició de les persones consumidores al web o, a sol•licitud, formulada mitjançant correu electrònic, trametre els fulls en suport electrònic.

Els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia estaran integrats per un joc unitari d'impresos compost per tres exemplars: un original per a la persona denunciant /reclamant, un altre per a l'organisme habilitat i un tercer per a l'establiment, que contindran les indicacions impreses en català, castellà i anglès.

Les instruccions per omplir i tramitar el full aniran impreses almenys en la còpia que ha de romandre en poder de la persona consumidora o usuària un cop tramitat.

Si una persona consumidora formalitza el full de queixa, reclamació o denúncia a l’establiment del o la professional, aquest professional, o qui el representi, ha de signar el full a l’espai reservat per a aquesta finalitat (la qual cosa només té efectes de justificant de recepció de l’escrit i no de reconeixement d’allò que s’hi indica) i pot fer constar al full les al•legacions que tingui per convenient. La signatura es pot suplir pel segell del o la professional. La persona consumidora ha de lliurar un exemplar del full a aquest professional, amb indicació de la data de lliurament.

4.- Doni resposta a la queixa o reclamació formulada en el termini màxim d’un mes. Si la persona consumidora no rep resposta satisfactòria en aquest termini pot trametre un exemplar del full a un organisme habilitat, entre els quals hi ha els col•legis professionals si es tracta de professionals col•legiats.

5.- Informi a la persona consumidora que, si el que vol és formular una denúncia, l’ha de remetre o al servei públic de consum del municipi on estigui domiciliada, resideixi o s’hagin produït els fets (o a l’ens supramunicipal o Agència Catalana del Consum) o al col•legi professional on estigui col•legiat el/la professional prestador del servei.

Finalment, cal tenir en compte que la Llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya, considera infracció administrativa:

• No disposar fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia (art. 331-4, lletra m).

• negar-se o resistir-se a subministrar fulls oficials de reclamació o denúncia a les persones consumidores que ho sol•licitin o subministrar fulls que no siguin oficials (art. 331-6, lletra g).

Nou servei a prestar pel col•legi per facilitar als col•legiats exercents el compliment de les obligacions derivades del Decret 121/2013, de 26 de febrer

Per tal de facilitar als col•legiats exercents el compliment de les obligacions derivades del Decret 121/2013, de 26 de febrer, el Col•legi, amb la col•laboració de l’Agència Catalana de Consum, posa a la vostra disposició els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries així com el cartell que anuncia la seva disponibilitat, i que incorporen el logotip del Col•legi.

Per accedir-hi cliqueu l'enllaç extern següent:

Enllaç extern

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Patrocinadors
 • Banc Sabadell
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
 
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR