L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 
foto noticia

Nota de l'AEAT sobre el tractament de les prestacions públiques de maternitat satisfetes per la Seguretat Social

16-10-2013

S'han rebut en les oficines de l'AEAT diversos escrits sol·licitant la rectificació de les declaracions d'IRPF amb sol·licitud de devolució per als exercicis 2009 a 2012 la base de la possible exempció de les quantitats satisfetes per la Seguretat Social, en concepte de prestació per maternitat, i que ha tingut el seu origen en la difusió massiva de missatges telefònics en què s'insta a la presentació d'escrits davant l'AEAT per a totes aquelles persones que haguessin percebut aquest tipus de prestació.

Referent a això, i a l'hora de determinar la possible exempció d'aquestes prestacions, s'ha d'acudir al que disposa la lletra h ) de l 'article 7 de la Llei 35/2006, que enumera entre les rendes exemptes :

"h ) Les prestacions familiars regulades en el Capítol IX del títol II del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, i les pensions i dels havers passius d'orfandat i a favor de néts i germans, menors de vint-i- dos anys o incapacitats per a tot treball, percebuts dels règims públics de la Seguretat Social i classes passives . "

Afegint en els seus dos últims paràgrafs:

"Igualment estaran exemptes les altres prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat .

També estan exemptes les prestacions públiques per maternitat percebudes de les comunitats autònomes o entitats locals . "

Del propi text legal es determina una clara diferenciació entre les prestacions públiques, atorgant l'exempció, en el cas de les de maternitat, exclusivament a les percebudes de les comunitats autònomes o entitats locals. D'altra banda, les prestacions per maternitat satisfetes per la Seguretat Social no es troben entre les regulades en el capítol IX del títol II de l'esmentat text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Per tant, les retribucions satisfetes en forma de prestació per maternitat satisfetes per la Seguretat Social han de qualificar com a rendiments del treball, d'acord amb el que disposa la lletra a) de l' apartat 2 de l'article 17 de la Llei 35/2006 , de 28 de novembre de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, que estableix que, en tot cas, tenen la consideració de rendiments del treball les prestacions percebudes dels règims públics de la Seguretat Social, no li és aplicable cap dels supòsits d'exempció que preveu la Llei 35/2006 .

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Patrocinadors
 • Banc Sabadell
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR