al gestor administratiu

l’hI consulto tot,

no només la renda

TROBA AQUÍ AL
TEU GESTOR MÉS PROPER

*INTRODUIR UN CRITERI DE RECERCA

PARTICULARS

RENDA

Declaració de Renda i Patrimoni: assessorament i gestió personalitzats per obtenir el millor resultat amb la màxima seguretat i garantia.

JUBILACIONS

Planificació i càlcul de la teva jubilació, tramitació de pensions de viduïtat, orfandat, invalidesa, incapacitat...

VEHICLES

Matriculació, canvi de nom, recurs de sancions, duplicat de la documentació, distintiu ecològic: de forma ràpida i segura.

ESTRANGERIA

Tramitació de les gestions per obtenir el permís de residència i treball, reagrupació familiar, tramitació de l’expedient de la nacionalitat espanyola.

CONTRACTES

Assessorament i gestió de tot tipus de contractes: compravenda, lloguer, laboral, mercantils...

PIMES i AUTÒNOMS

CREACIÓ D’EMPRESES

Assessorament del millor tipus d'empresa per al teu projecte, constitució de societats, autoritzacions administratives...

LABORAL

Un servei integral en l’àmbit laboral: contractes, nòmines, seguretat social...

FISCAL i COMPTABLE

Planificació fiscal, comptabilitat, impostos, subvencions...

VEHICLES i TRANSPORTS

Alta, duplicat i rehabilitació de targetes de transport, matriculació de vehicles, certificat de conductor extra-comunitari...

IMPOSTOS

Definició de la millor política fiscal: declaracions d’IVA, impost de societats i especials, recursos administratius, representació davant l’Agència Tributària,...