Al teu costat durant la pandèmia. Compromesos amb tu quan més ho necessites. Consulta'ns

 

*INTRODUIR UN CRITERI DE RECERCA

Serveis que t'ofereixen solucions

Serveis a particulars

Renda

Declaració de Renda i Patrimoni: assessorament i gestió personalitzats per obtenir el millor resultat amb la màxima seguretat i garantia.

Jubilacions

Planificació i càlcul de la teva jubilació, tramitació de pensions de viduïtat, orfandat, invalidesa, incapacitat...

Vehicles

Matriculació, canvi de nom, recurs de sancions, duplicat de la documentació, distintiu ecològic: de forma ràpida i segura.

Estrangeria

Tramitació per obtenir el permís de residència i treball, reagrupació familiar, tramitació de l’expedient de la nacionalitat espanyola.

Contractes

Assessorament i gestió de tot tipus de contractes: compravenda, lloguer, laboral, mercantils...

Serveis a pimes i autònoms

Creació d'empreses

Assessorament del millor tipus d'empresa per al teu projecte, constitució de societats, autoritzacions administratives...

Laboral

Servei integral en l’àmbit laboral de l’empresa: contractes, nòmines, seguretat social...

Fiscal i comptable

Planificació fiscal, comptabilitat, impostos, subvencions...

Vehicles i transports

Alta, duplicat i rehabilitació de targetes de transport, matriculació de vehicles, certificat de coanductor extra-comunitari...

Impostos

Definició de la millor política fiscal: declaracions d’IVA, impost de societats i especials, representació davant l’Agència Tributària,...