Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.


Preferències de privacitat

Preferències de privacitat

Quan visiteu qualsevol lloc web, pot emmagatzemar o recuperar informació a través del vostre navegador, normalment en forma de cookies. Com que respectem el vostre dret a la privadesa, podeu optar per no permetre la recopilació de dades de certs tipus de serveis. Tot i això, no permetre aquests serveis pot afectar la vostra experiència.

  • REQUERIT
  • Content Delivery Network
    Els continguts estan allotjats en servidors de la EU
    REQUERIT
  • Google Analytics (Advertisement Delivery Network)
    La pàgina web utilitza Google Analiltycs,S'usa per registrar la data, la primera i l'última vegada que l'usuari va visitar el web. S'utilitza per fer recompte de quantes vegades visita el lloc un usuari únic.

Eleccions a càrrecs de la Junta de Govern 2018

Us informem que, de conformitat amb el que disposa l'article 36 dels Estatuts col·legials, i altres normes concordants, la Junta de Govern, en sessió celebrada en data 20 de desembre de 2017, ha acordat la convocatòria d'eleccions per al dia 21 de març de 2018, de 10 a 17 hores, amb la finalitat de proveir els càrrecs de President, Vicesecretari, Tresorer, Vocal 1r, Vocal 3r, Vocal 5è i Vocal 7è.  

Els col·legiats que vulguin presentar-se com a candidats per cobrir els càrrecs de la Junta de Govern objecte de l'elecció, han de reunir els requisits establerts en l'article 44.2 dels Estatuts col·legials:

a) No haver estat sancionat per faltes en l’exercici de la professió en la forma prevista en el seu darrer paràgraf de l’article 49.4 d’aquests Estatuts.

b) Tenir una antiguitat mínima de tres anys com a col·legiat exercent al Col·legi per a qualsevol dels càrrecs que cal cobrir, excepte per al de president/a, que li cal tenir una antiguitat de cinc anys com a col·legiat exercent.

c) Presentar una proposta de candidatura subscrita per l’aspirant i avalada per uns altres deu col·legiats o més.

Les candidatures s'han de presentar en el Registre del Col·legi des del dia 2 de febrer de 2018 i fins al dia 16 de febrer, respectant els 28 dies hàbils abans de la Junta General que es celebrarà el dia 23 de març de 2018 i proclamarà la candidatura escollida.

La Junta de Govern, en sessió que tindrà lloc dins dels tres dies següents d’haver-se tancat el termini de presentació de candidats, acordarà la proclamació d’aquells que reuneixin les condicions reglamentàries i que resultin elegibles, i publicarà els seus noms al tauler d’anuncis del Col·legi. En el supòsit que hi hagi una sola candidatura, aquesta serà elegida per aclamació per la Junta General. En el supòsit que n’hi hagi més d’una, la data de votacions serà el dia 21 de març de 2018. Els candidats que obtinguin el major nombre de vots són proclamats com a elegits durant la Junta General.

Les candidatures proclamades podran iniciar la campanya electoral l’endemà de la publicació dels noms al tauler d’anuncis del Col·legi i fins a les zero hores del dia immediatament anterior a la votació.

Així mateix, us informem que a partir del 2 de febrer de 2018 s’exposaran a la Secretaria del Col·legi i les respectives delegacions, la llista, per ordre alfabètic, dels col·legiats amb dret a ser electors i elegibles, amb indicació del seu Col·legi electoral, que és el que correspongui al seu domicili professional principal. Es podran fer reclamacions i demanar inclusions fins el 8 de març de 2018, les quals seran resoltes per la Junta de Govern. La llista definitiva s’exposarà a la Secretaria cinc dies abans de l’elecció.

Trobareu adjunta tota la documentació relativa a les eleccions. També la teniu disponible a Secretaria del Col·legi i a cadascuna de les delacions col·legials.


Documentació