Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.


Preferències de privacitat

Preferències de privacitat

Quan visiteu qualsevol lloc web, pot emmagatzemar o recuperar informació a través del vostre navegador, normalment en forma de cookies. Com que respectem el vostre dret a la privadesa, podeu optar per no permetre la recopilació de dades de certs tipus de serveis. Tot i això, no permetre aquests serveis pot afectar la vostra experiència.

  • REQUERIT
  • Content Delivery Network
    Els continguts estan allotjats en servidors de la EU
    REQUERIT
  • Google Analytics (Advertisement Delivery Network)
    La pàgina web utilitza Google Analiltycs,S'usa per registrar la data, la primera i l'última vegada que l'usuari va visitar el web. S'utilitza per fer recompte de quantes vegades visita el lloc un usuari únic.

Pòlissa de gestió 2016

Atesa l’actual situació econòmica, aquesta corporació considera adient actualitzar les dades necessàries per establir la quota de pòlissa de gestió, i així adaptar-la a l’activitat real de cadascun dels col·legiats i els seus despatxos.

És per això que, amb la finalitat d’iniciar el procediment establert al Reglament sobre l’aplicació de la quota de pòlissa de gestió i classificar els grups per a l’assignació de la quota de pòlissa de gestió de l’exercici 2016, us sol·licitem que abans del proper 21 de març de 2016, i d’acord amb el que disposa el capítol tercer del Reglament, ens envieu emplenada la declaració que trobareu aquí, acompanyada de la documentació que seguidament us detallem, mitjançant fax al número 93 301 37 87, a l’atenció del Servei d’Administració, o al correu electrònic ljardi@gestors.cat.

Declaració de la mitjana d’empleats de l’any anterior, separant els empleats acollits al Règim General de la Seguretat Social dels que ho estan al Règim Especial de Treballadors Autònoms. A aquesta declaració, s’hi ha d’adjuntar la fotocòpia dels models TC2 i de les butlletes d’autònoms dels mesos d’octubre, novembre i desembre de l’any anterior.

Als efectes del que disposa l’apartat IV del capítol tercer del Reglament, el gestor administratiu que exerceixi la professió com a persona física i solament disposi d’un número de compte de cotització a la Seguretat Social pel conjunt de tots els seus empleats, haurà d’aportar un certificat o document equivalent de cada Col·legi Professional que acrediti la seva col·legiació com a professional en exercici, tant de l’any anterior com l’any en curs o rebut que justifiqui l’abonament de les últimes tres quotes de col·legiació i declaració conforme es troba col·legiat com a professional en exercici en el corresponent col·legi.

Si la professió de Gestors Administratiu es desenvolupa mitjançant una forma associativa de les previstes en l’article 25 dels Estatuts, i aquesta associació només disposa d’un número de compte de cotització a la seguretat social pel conjunt de tots els empleats, s’haurà d’adjuntar un certificat o document equivalent de cada Col·legi Professional que acrediti que els associats es troben col·legiats en exercici tant l’any anterior com l’any en curs o còpia de l’IAE.

Us recordem que és necessari i obligatori facilitar les dades sol·licitades per tal de realitzar correctament l’aplicació de la quota de la pòlissa de gestió i l’assignació del grup. En cas de no transmetre les dades la Comissió de Pòlissa de Gestió determinarà l’assignació del grup amb les dades que consten als registres del Col·legi.


Documentació