Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.


Preferències de privacitat

Preferències de privacitat

Quan visiteu qualsevol lloc web, pot emmagatzemar o recuperar informació a través del vostre navegador, normalment en forma de cookies. Com que respectem el vostre dret a la privadesa, podeu optar per no permetre la recopilació de dades de certs tipus de serveis. Tot i això, no permetre aquests serveis pot afectar la vostra experiència.

  • REQUERIT
  • Content Delivery Network
    Els continguts estan allotjats en servidors de la EU
    REQUERIT
  • Google Analytics (Advertisement Delivery Network)
    La pàgina web utilitza Google Analiltycs,S'usa per registrar la data, la primera i l'última vegada que l'usuari va visitar el web. S'utilitza per fer recompte de quantes vegades visita el lloc un usuari únic.

Resolucions del TEAC

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès:

Criteri 1 de la resolució 00383/2016/00/00 del 08/03/2018
Impost sobre Societats. Deduccions per esdeveniments d'especial interès públic.- Trasllat del "romanent" a l'exercici següent. Accedir

Criteri 1 de la resolució 05663/2017/00/00 del 08/03/2018
IRPF. Rendiments nets de capital immobiliari. Reducció per arrendament d'habitatge. No s'aplica als arrendaments de temporada. Accedir

Criteri 1 de la resolució 05956/2017/00/00 del 08/03/2018
Infraccions i sancions. Sanció art.195 LGT. Conducta d'un obligat tributari que va acreditar bases imposables negatives a compensar en exercicis futurs, determinades improcedents en un procediment per la qual va ser sancionat. Concurrència de l'element subjectiu quan l'obligat tributari les torna a incorporar com a pendents de compensació en la declaració d'un exercici posterior. No és aplicable el principi de non bis in idem. Improcedència de minoració de la primera sanció. Accedir

Criteri 1 de la resolució 03985/2014/00/00 del 08/03/2018
Procediments de revisió. Abast de l'efecte interruptiu de la sol·licitud de rectificació d'autoliquidació a l'efecte d'altres sol·licituds. Requisits. Accedir

Criteri 1 de la resolució 00700/2015/00/00 del 08/03/2018
Procediment sancionador. Possibilitat d'iniciar nou procediment un cop anul·lada la liquidació principal per haver-se ordenat la retroacció d'actuacions. Termini. Accedir

Criteri 1 de la resolució 01987/2016/00/00 del 08/03/2018
Impost sobre Societats. Taxació Pericial Contradictòria (TPC). Oferiment a l'interessat. Accedir

Criteri 1 de la resolució 03888/2016/00/00 del 08/03/2018
Impost sobre Societats. Règim de consolidació fiscal. Aplicació a entitats residents dependents d'entitat no resident. Principis de primacia i efecte directe del dret comunitari sobre el nacional. Aplicació de la Sentència del TJUE de 12 de juny de 2014. Accedir

Criteri 1 de la resolució 07502/2015/00/00 del 08/03/2018
LGT. Relació entre l'efecte vinculant de les contestacions a consultes de la Direcció General de Tributs i la doctrina vinculant del Tribunal Econòmic Administratiu Central. Aspecte temporal. Accedir